Paris “Kultura” logo 13 November 2019
A-Z
Anglojęzyczne „Kultury”
1977-11-22, Józef Lubański

Józef Lubański przez wiele lat publikował pod pseudonimem Charles Joel tłumaczone na angielski artykuły z „Kultury” wydawane pod tytułem „Fragments” . W poniższym liście do Redaktora opisuje całe przedsięwzięcie.

Read the full letter » jpg
RETURN TO THE BEGINNING »