Paris “Kultura” logo 24 November 2020
correspondence
Tadeusz Jankowski

Jerzy Giedroyc
Po rozmowach z Rogerem Raczyńskim w Londynie i informacjach Stanisława Zabiełły Jankowski zajmujący się sprawami wschodnimi prosi o wszelkie raporty i informacje na ten temat. PoJG 08.01. Jankowski
1940-04-29, Tadeusz Jankowski

Read the full letter » jpg
RETURN TO THE BEGINNING »
Korespondenci