Paris “Kultura” logo 23 November 2020
correspondence
Jerzy Giedroyc

Michał Sokolnicki
Reakcje na pierwszy numer "Kultury"
1947-07-20, Michał Sokolnicki

...W pierwszym numerze charakter jego [pisma] nie jest jeszcze ustalony i trudno sądzić, czy pójdzie ono w kierunku literacko-filozoficznym, czy także historyczno-politycznym, na co zdawałaby się wskazywać, bardzo zresztą ciekawa, recenzja książki Gamelina. Osobiście, zdaje mi się, że pismo zarysowuje się raczej w pierwszym kierunku; w tym wypadku miałoby ono wielką rolę do spełnienia: pogłębianie naszej kultury, wytwarzanie nurtów myślowych, służeniu pięknu, wchłanianie wartości współczesnych obcych. Czy dobrze odgaduję program?...

Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg
Rekonwalescencja i plany wydawnicze
1955-05-17, Michał Sokolnicki

Ambasador Sokolnicki proponuje Redaktorowi swoje książki i artykuły historyczne, poświęcone I i II wojnie światowej.  Jeden z nich ma zostać zatytułowany  „Sarajewskie krwawe żniwo".

 

Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg
Wpływy ze sprzedaży
1955-06-03, Jerzy Giedroyc

Giedroyc o potrzebie wydawania przede wszystkim książek rentownych.

Read the full letter » jpg
Wspomnienia ambasadora
1958-06-08, Jerzy Giedroyc

Omówienie bieżących numerów  „Kultury”, książki Weyganda i najnowszych wspomnień wojennych. Redaktor prosi też Sokolnickiego, wojennego ambasadora Polski w Turcji, o przesłanie swoich wspomnień do publikacji.

 

Read the full letter » jpg
Niemiecki numer „Kultury"
1959-08-25, Jerzy Giedroyc

Giedroyc opisuje w tym liście swoje plany na numer niemiecki i prosi Sokolnickiego o napisanie do tego numeru podsumowania niemieckiej prozy wspomnieniowej.

Read the full letter » jpg
RETURN TO THE BEGINNING »
Korespondenci