Paris “Kultura” logo 29 November 2020
correspondence
Jerzy Giedroyc

Kazimierz Orłoś
Orłoś proponuje maszynopis "Trzeciego kłamstwa" do druku w Instytucie.
1979-03-24, Kazimierz Orłoś

 „Składam na ręce Pana powieść ”Trzecie kłamstwo", nad którą tak długo pracowałem..." – zwraca się do Redaktora Orłoś, który stracił nadzieję na publikację książki w kraju.

Read the full letter » jpg
„Czytelnik” chce drukować „Cudowną melinę"...
1981-02-04, Kazimierz Orłoś

 Orłoś prosi o zgodę na krajowe wydanie (niepewne) „Cudownej meliny”.

Read the full letter » jpg
Redaktor zgadza się na przedruki w Polsce pod warunkiem zamieszczenia informacji o pierwszym wydaniu książki w Instytucie Literackim.
1981-02-23, Jerzy Giedroyc

Read the full letter » jpg
Orłoś przesyła zbiór opowiadań, które nie mają szans ukazać się w Polsce.
1982-12-06, Kazimierz Orłoś

Read the full letter » jpg
RETURN TO THE BEGINNING »
Korespondenci