Paris “Kultura” logo 29 November 2020
correspondence
Jerzy Giedroyc

Karol Ripa
Konsul generalny z Chicago zobowiązany pismem ambasady RP w Waszyngtonie przesyła Giedroyciowi informacje o sprawach ukraińskich.
1940-05-01, Karol Ripa

 syg. ULB 01.01.03

Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg
RETURN TO THE BEGINNING »
Korespondenci