Paris “Kultura” logo 30 November 2020
correspondence
Jerzy Giedroyc

Jerzy Turowicz
Pomoc rodzinie Andrzeja Bobkowskiego i stypendia
1951-08-01, Jerzy Giedroyc

Giedroyc po śmierci Bobkowskiego prosi „Tygodnik Powszechny” o opiekę finansową nad matką pisarza, zamieszkałą w Krakowie, i o wysyłanie egzemplarza tygodnika jego żonie do Gwatemali. Proponuje także organizację wyjazdu studyjnego dla studentów i naukowców polskich do Afryki i Azji.

Read the full letter » jpg
Stypendia dla Polaków
1957-01-26, Jerzy Giedroyc

Giedroyc dzięki Czesławowi Miłoszowi był w stanie załatwić kilka miejsc dla Polaków na seminarium międzynarodowym Uniwersytetu Harvarda. Teraz Redaktor prosi Jerzego Turowicza o pomoc w ogłoszeniu tej informacji w Polsce .

Read the full letter » jpg
Paczki i czasopisma
1958-12-05, Jerzy Giedroyc

Giedroyc składa Turowiczowi zamówienia antykwaryczne - prosi o dzieła zebrane Elizy Orzeszkowej dla pani Zofii i kilka czasopism dla siebie. Jednocześnie przypomina Turowiczowi o możliwości przesłania lekarstw z Francji.

Read the full letter » jpg
Wspomnienia żołnierzy Polski Podziemnej
1988-07-01, Jerzy Turowicz

Jerzy Turowicz ogłasza w „Tygodniku Powszechnym” konkurs na wspomnienia żołnierzy Polski Podziemnej i prosi Redaktora o upowszechnienie tej informacji.

Read the full letter » jpg
Przerwa w przesyłce „Tygodnika” do Maisons-Laffitte
1991-06-12, Jerzy Giedroyc

Redaktor upomina się o zaległe numery „TP”.

Read the full letter » jpg
RETURN TO THE BEGINNING »
Korespondenci