Paris “Kultura” logo 29 November 2020
correspondence
Jerzy Giedroyc

Jan Bielatowicz
Bagaż nie dojechał, niestety nie zdążę z materiałem...
1946-02-12, Jan Bielatowicz

Jan Bielatowicz przerzucony do Anglii do obozów przejściowych wraz z innymi żołnierzami Armii Andersa prosi o przesunięcie terminu oddania jego książki, zwłaszcza, że jego bagaż z notatkami jeszcze nie dotarł.

Read the full letter » jpg
O recepcji „Kultury” w środowisku angielskim
1948-01-29, Jan Bielatowicz

Bielatowicz opisuje Redaktorowi powodzenie, którym cieszy się „Kultura” w angielskich obozach wojskowych. Sam pisarz przebywał w okresie pisania tego listu w Chippenham Camp, skąd został zdemobilizowany później w 1948 roku. Jednocześnie Bielatowicz opisuje w liście plany publikacji, które mogłyby pojawiać się w piśmie, kiedy on zamieszka już w Londynie.

Read the full letter » jpg
Teksty i tłumaczenia
1948-02-13, Jerzy Giedroyc

Giedroyc zapytuje Bielatowicza o ustalenie możliwości współpracy z Bronclem i poetami polskimi stacjonującymi w Anglii. Zaprasza też poetę do Paryża i prosi go o opinię nt. nowego numeru „Kultury”, a w szczególności nowych działów, takich jak „Najnowsza historia Polski” i „Teksty zapomniane”. Redaktor kończy list prośbą o „wygładzenie” tłumaczeń Orwella.

Read the full letter » jpg
Pomoc, protekcja i kolportaż
1948-03-18, Jerzy Giedroyc

Giedroyc tworzy sieć kolportażową dla „Kultury”, w związku z tym prosi Bielatowicza o przesłanie adresów do brygad stacjonujących poza Wielką Brytanią. Jednocześnie dzieli się z pisarzem planem przesłania tym żołnierzom „Brygady Karpackiej”, a także informuje go o niezwykle ciepłym przyjęciu jego „Passegiaty. Szkiców włoskich”.

Read the full letter » jpg
Ujemna ocena, bibliografia i zarzuty wobec „Kultury”
1948-03-19, Jan Bielatowicz

Bielatowicz rozpoczyna list do Giedroycia od zmiany zdania na temat wierszy Wacława Iwaniuka. Informuje także o konieczności przesunięcia terminu publikacji zapowiadanej wcześniej bibliografii. Pisarz donosi też Redaktorowi o zarzutach wobec „Kultury”, które odpierał na zjeździe narodowych pisarzy i dziennikarzy. 

Read the full letter » jpg
RETURN TO THE BEGINNING »
Korespondenci