Paris “Kultura” logo 23 November 2020
correspondence
Jerzy Giedroyc

Inka Mieroszewska
Choroba Juliusza Mieroszewskiego
1975-12-19, Inka Mieroszewska

W niniejszym liście żona Juliusza Mieroszewskiego opisuje Redaktorowi niewesołą sytuację publicysty w trakcie rekonwalescencji po operacji. Ogromne ilości środków przeciwbólowych nie umożliwiały pisarzowi powrotu do normalnego życia, a także pisanie tekstów dla "Kultury". Mieroszewska opisuje także wizytę Kisielewskiego w ich londyńskim mieszkaniu. Prosi także Giedroycia o pomoc w sprawach finansowych, związanych z honorarium pisarza należnym za publikację w "Kontynencie".

Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg
Sprawy finansowe i deklaracje pomocy
1976-01-10, Jerzy Giedroyc

Redaktor, zmarwiony opisaną przez Mieroszewską sytuacją zdrowotną obojga małżonków, przesyła wsparcie finansowe i prosi Inkę o większą dbałość o swój stan zdrowia. Na poprawę humoru Redaktor przesyła Mieroszewskiemu kilka poświęconych mu wycinków i przekazuje, że stan jego zdrowia interesuje wiele osób.

Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg
RETURN TO THE BEGINNING »
Korespondenci