Paris “Kultura” logo 30 November 2020
correspondence
Jerzy Giedroyc

Bolesław Celiński
Wiza litewska, wymiana pism z organizacjami żydowskimi, prof. Kot, komplet "Polityki", konieczność zorganizowania ludzi "rozsądnych i nieskorumpowanych". PoJG.08.01 Ziemiański (omylkowo!)
1939-11-16, Bolesław Celiński

Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg
List jest odpowiedzią na list J. Giedroycia z 2.12.1939 PoJG 08.01. Ziemiański (omyłkowo!)
1939-12-20, Bolesław Celiński

Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg
...Patrząc na wyczyny wewnętrzne i zewnętrzne poszczególnych krajów, trudno się dziwić, że Kanclerz chce zorganizować Europę na ... PoJG 08.01
1940-01-02, Bolesław Celiński

Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg
Analiza upadku Francji, przyszłość zachodniego świata. PoJG 08.01. Ziemiański (omyłkowo)
1940-06-22, Bolesław Celiński

Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg
RETURN TO THE BEGINNING »
Korespondenci