Paris “Kultura” logo 10 April 2020
correspondence
Agnieszka Osiecka

Marek Hłasko
Wyjechać? Zostać? – rozterki, rozważania, dygresje...
1956-03-06, Agnieszka Osiecka

List o marzeniach o Paryżu, perspektywach wyjazdu, zachodnim społeczeństwie i mieszkańcach domu w Maisons-Laffitte. Zachowany w papierach osobistych Zygmunta Hertza. 

Za rękopisem znaleźć można transkrypcję listu.

Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg
RETURN TO THE BEGINNING »