Paris “Kultura” logo 3 June 2020

Wacław Iwaniuk
Moje strony świata. Poezje

Tomik poezji wybitnego emigracyjnego poety, krytyka i tłumacza, wieloletniego współpracownika paryskiej „Kultury”.

RETURN TO THE BEGINNING »