Paris “Kultura” logo 6 April 2020

Włodzimierz Odojewski
Zabezpieczanie śladów

Zbiór opowiadań Włodzimierza Odojewskiego, szefa redakcji kulturalnej Radia Wolna Europa, traktujących o ciężkich losach Polaków wywiezionych w czasie ostatniej wojny w głąb Rosji.

RETURN TO THE BEGINNING »