Paris “Kultura” logo 6 April 2020

Michel (or Mikhail) Heller
Polska w oczach Moskwy

Książka Hellera to dogłębna analiza wypowiedzi publicystów sowieckich na łamach prasy w latach 1980-1983.

RETURN TO THE BEGINNING »