Paris “Kultura” logo 10 July 2020

Jerzy Działak
Czym to się je? Czyli dobre rady dla reemigrantów i turystów

Rady Jerzego Działaka dla odwiedzających lub chcących osiąść na stałe w „ludowej ojczyźnie budującej socjalizm”.

RETURN TO THE BEGINNING »