Paris “Kultura” logo 10 July 2020

Jacek Kuroń
List otwarty do partii

Próba sformułowania alternatywnego programu dla Polski i bloku komunistycznego z pozycji marksistowskich. List miał w tamtym czasie ogromne znaczenie polityczne.

RETURN TO THE BEGINNING »