Paris “Kultura” logo 10 July 2020

Jerzy Działak
Polska mało znana

Przewodnik po Polsce lat 60. Próba syntezy dokonań i zaniechań, które miały miejsce podczas dwadziestu lat od zakończenia wojny.

RETURN TO THE BEGINNING »