Paris “Kultura” logo 10 July 2020

Czesław Miłosz
Traktat poetycki

„«Traktat poetycki» stawiał diagnozę polskiej poezji, wspartą oceną dziejów europejskiej cywilizacji, oglądanych z perspektywy doświadczeń II wojny światowej.” (prof. Aleksander Fiut w „Tygodniku Powszechnym”)

RETURN TO THE BEGINNING »