Paris “Kultura” logo 10 July 2020

Leo Lipski
Dzień i noc

Zbiór opowiadań osnutych na kanwie doświadczeń deportowanych do Rosji i więźniów w sowieckich łagrach (nagroda literacka „Kultury” – 1955).

RETURN TO THE BEGINNING »