Paris “Kultura” logo 2 June 2020

Czesław Miłosz
Zniewolony umysł

Książka poświęcona roli i sytuacji intelektualistów za żelazną kurtyną, napisana zaraz po decyzji o emigracji. Była powodem ogromnej ilości polemik i sporów na temat komunizmu.

RETURN TO THE BEGINNING »