Paris “Kultura” logo 9 August 2020

Laureaci

Nagrody literackie „Kultury”

1954   Marian Pankowski Smagła swoboda
1955   Andrzej Chciuk Smutny uśmiech
           Leo Lipski-Lipschütz  Dzień i noc

1956   nie przyznano
1957   Czesław Miłosz Traktat poetycki
1957   Marek Hłasko Cmentarze (Krajowa Nagroda „Kultury”)
1958   Gustaw Herling-Grudziński Wieża
1958   nie przyznano Krajowej Nagrody „Kultury”
1959   Halszka Guilley-Chmielowska  Spotkania na galerii
1960   Witold Gombrowicz Pornografia
1961   Józef Łobodowski za całokształt twórczości
1961   Jerzy Stempowski nagroda za najlepszy esej
            ufundowana przez Izabellę Neyman
1962   Zygmunt Haupt  Pierścień z papieru
1963   Teodor Parnicki za całokształt twórczości
1964   Wacław Iwaniuk za całokształt twórczości poetyckiej
           i wybór wierszy

1965   nie przyznano
1966   nie przyznano
1967   Lidia i Adam Ciołkoszowie  Zarys dziejów socjalizmu polskiego
           Piotr Guzy Krótki żywot bohatera pozytywnego
           Jerzy Stempowski za całokształt twórczości z okazji 20. lecia „Kultury”

 

Nagroda plastyczna „Kultury”


Nagroda literacka im. Zygmunta Hertza


Nagroda publicystyczna im. Juliusza Mieroszewskiego


Nagroda przyjaźni i współpracy


Nagroda przyjaźni


Inne nagrody

1977 – Nagrody z okazji 30. lecia „Kultury” w wysokości 2 tys. FF:
1979 – Jednorazowa nagroda Instytutu Literackiego z okazji 50. numeru „Zeszytów Historycznych” w wysokości 4 tys. FF:

 

1954   Marian Pankowski Smagła swoboda
1955   Andrzej Chciuk Smutny uśmiech
           Leo Lipski-Lipschütz  Dzień i noc

1956   nie przyznano
1957   Czesław Miłosz Traktat poetycki
1957   Marek Hłasko Cmentarze (Krajowa Nagroda „Kultury”)
1958   Gustaw Herling-Grudziński Wieża
1958   nie przyznano Krajowej Nagrody „Kultury”
1959   Halszka Guilley-Chmielowska  Spotkania na galerii
1960   Witold Gombrowicz Pornografia
1961   Józef Łobodowski za całokształt twórczości
1961   Jerzy Stempowski nagroda za najlepszy esej
            ufundowana przez Izabellę Neyman
1962   Zygmunt Haupt  Pierścień z papieru
1963   Teodor Parnicki za całokształt twórczości
1964   Wacław Iwaniuk za całokształt twórczości poetyckiej
           i wybór wierszy

1965   nie przyznano
1966   nie przyznano
1967   Lidia i Adam Ciołkoszowie  Zarys dziejów socjalizmu polskiego
           Piotr Guzy Krótki żywot bohatera pozytywnego
           Jerzy Stempowski za całokształt twórczości z okazji 20. lecia „Kultury”

 

Nagroda plastyczna „Kultury”


Nagroda literacka im. Zygmunta Hertza


Nagroda publicystyczna im. Juliusza Mieroszewskiego


Nagroda przyjaźni i współpracy


Nagroda przyjaźni


Inne nagrody

1977 – Nagrody z okazji 30. lecia „Kultury” w wysokości 2 tys. FF:
1979 – Jednorazowa nagroda Instytutu Literackiego z okazji 50. numeru „Zeszytów Historycznych” w wysokości 4 tys. FF:

 

RETURN TO THE BEGINNING »